Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङ्ग

चामे, मनाङ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs
  • मनाङ जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालय प्रमुखहरु कार्यालय प्रमुख वैठक सामुहिक तस्विर