Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङ्ग

चामे, मनाङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङ्ग

चामे, मनाङ

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 विष्णु लामिछाने विष्णु लामिछाने प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9856037777
manangcdo2017@gmail.com
2 शारदा चालिसे शारदा चालिसे सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9849034051
saradhachalise051@gmail.com
3 नारायण पन्थी नारायण पन्थी नायब सुब्बा नागरिकता 9847228295
narayanshan77@gmail.com
4 गणेश न्यौपाने गणेश न्यौपाने नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9841329893
5 उमाकान्त रेग्मी उमाकान्त रेग्मी नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9846139665
regmi.uk43@gmail.com
6 रोहित बाबु मल्ल रोहित बाबु मल्ल कम्प्यूटर अपरेटर कम्पुटर शाखा 9868134485
mallarb20000@gmail.com
7 महेश गुरुङ महेश गुरुङ कम्प्यूटर अपरेटर नागरिकता शाखा 9860294598