Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङ्ग

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङ्ग

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नागरिक वडापत्र

नागरिक वडापत्रको प्रकार
सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु सेवा प्राप्त गर्न सकिने एक्सन
1

वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्र

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेको खण्डमा सोही दिनमा ।

शुल्क

रु. १०/- को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा नागरिकता शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी रविन्द्र प्रसाद आचार्य
 •  
 • अनुसूची १ फारममा गा.पा. अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको सिफारिस  ।
 • वडा कार्यालयको सिफारिस ।
 • बावु वा आमाको ना.प्र.प., सो नभए दाजु, भाई वा वंशज खुल्ने नजिकको नातेदारको ना.प्र.प. प्रतिलिपि, सो पनि नभए वंशज खुल्ने अन्य प्रमाण र सनाखत ।
 • तिन पुस्ता भित्रको नातेदारको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गरेको अवस्थामा उक्त नातेदारसँगको नाता खुल्ने नाता प्रमाणित–पत्र ।
 • प्रमाण पेश गर्न नसक्नेहरुका लागि वंशजको नाताले ना.प्र.प.लिनु पर्दा नागरिकता प्रमाणपत्र विवरण कार्यविधि, २०६३ को अनुसुचि ३ वमोजिमको ढाँचामा सर्जमिन स्थलमै गरिएको सनाखत ।
 • विवाहित महिलाको हकमा पतिको ना.प्र.प., माइतीतर्फको वंशज खुल्ने ना.प्र.प., विवाह दर्ता प्रमाण पत्र र सनाखत ।
 • जन्ममिति खुल्ने प्रमाण, शैक्षिक प्रमाण पत्र वा जन्मदर्ताको प्रमाण–पत्र ।
 • बसाइसराई गरी आउनेहरुको हकमा उपरोक्त प्रमाणहरुका अतिरिक्त बसाइसराई प्र.प., जग्गाधनी दर्ता प्र.प. लगायतका कागजातहरु ।
 • दुवै कान देखिने अटो साईजको फोटो –२ प्रति ।
 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङ्ग

2

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता

लाग्ने समय
शुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा नागरिकता शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी रविन्द्र प्रसाद आचार्य
 • अनुसूची ७ फारममा गा.पा. अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको सिफारिस ।
 • वडा कार्यालयको सिफारिस ।
 • पतिको ना.प्र.प. र विवाह दर्ता प्र.प. प्रतिलिपि ।
 • विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाएको प्रमाण ।
 • पतिको सनाखत, पति नभए नजिकका नातेदारको सनाखत ।
 • दुवै कान देखिने अटो साईजको फोटो –२ प्रति ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङ्ग

3

कर्मचारी परिवारको नाताले नागरिकता

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेको खण्डमा सोही दिन।

शुल्क

रु. १०/- को हुलाक टिकट ।

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा नागरिकता शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी रविन्द्र प्रसाद आचार्य
 • जिल्लामा कार्यरत नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी, सरकारी, संस्थान वा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी तथा शिक्षक भएको प्रमाण ।
 • तोकिएको प्रमाणित अनुसूची फारम–२ ।
 • सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस पत्र ।
 • दुवै कान देखिने अटो साईजको फोटो –४ प्रति ।
 • पिता, आमा वा पतिको ना.प्र. सहित सनाखत ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङ्ग

4

नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेको खण्डमा सोही दिन

शुल्क

रु. १३/- को हुलाक टिकट मात्र ।

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा नागरिकता शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी रविन्द्र प्रसाद आचार्य
 • तोकिएको ढाँचामा निवेदन ।
 • ना.प्र.प. नम्बर वा जारी मिति खुलेको प्रमाण ।
 • अन्य जिल्लाबाट ना.प्र.प. लिएकाको हकमा ती जिल्लाबाट अभिलेख प्राप्त भएपछि मात्र दिईनेछ ।
 • दुवै कान देखिने अटो साईजको फोटो –२ प्रति ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङ्ग

5

नाबालक परिचय पत्र

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेको हकमा सोही दिन ।

शुल्क

रु.१०/- को हुलाक टिकट ।

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा नागरिकता शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी रविन्द्र प्रसाद आचार्य
 • निवेदन ।
 • गा.पा. सिफारिस ।
 • वडा सिफारिस ।
 • बावु र आमाको ना.प्र.प. नक्कल र नाता प्रमाणित ।
 • बाबु-आमाको विवाह दर्ता । 
 • बसाई सराई प्र‍.प. नक्कल ।
 • जन्मदर्ता प्र.प. नक्कल ।
 • एस.एल.सी. वा कक्षा १० मा उत्तिर्ण भएमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र नक्कल ।
 • फोटो ३ प्रति ।
 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङ्ग

6

पासर्पोट सामान्य सिफारिस

लाग्ने समय

न्यूनतम ४५ दिन ।

शुल्क

रु. ५,०००/- मात्र

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा राहदानी शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी रविन्द्र प्रसाद आचार्य
 • ६ प्रति एमआरपी साईजको फोटो
 • कम्प्यूटरद्वारा भरिएको MRP फारम ।
 • १ प्रति नागरिकता प्र.प.को प्रतिलिपी ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङ्ग ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

7

द्रुत पासर्पोट सिफारिस

लाग्ने समय

न्यूनतम ४५ दिन ।

शुल्क

रु. ५,०००/- मात्र ।

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा राहदानी शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी रविन्द्र प्रसाद आचार्य
 • ६ प्रति एमआरपी साईजको फोटो ।
 • कम्प्यूटरद्वारा भरिएको MRP २ प्रति फारम ।
 • १ प्रति नागरिकता प्र.प.को प्रतिलिपी ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङ्ग

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-05-18 16:52:55

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङ्ग

Powered By: ProActive Developers