Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङ्ग

चामे, मनाङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङ्ग

चामे, मनाङ

मिति २०७८।०१।२९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङमा वसेको जिल्ला कोभिड-१९ व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले गरेका निर्णयहरु

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस