Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङ्ग

चामे, मनाङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङ्ग

चामे, मनाङ

काेभिड-१९ राेकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासनकाे जरूरी सूचना