Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङ्ग

चामे, मनाङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङ्ग

चामे, मनाङ

विष्णु लामिछाने

  • विष्णु लामिछाने

विष्णु लामिछाने


विष्णु लामिछाने
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल manangcdo2017@gmail.com
सम्पर्क 9856037777
बहाल मिति २०७७ पुष १९